Avtorski Honorar Kot Dohodek Iz Delovnega Razmerja gestalten geburtstagsbilder bademode cool3d

 

 

 

Avtorski Honorar Kot Dohodek Iz Delovnega Razmerja >>> DOWNLOAD (Mirror #1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar se posamezniku ponuja monost za dodaten zasluek izven delovnega razmerja, ima na razpolago ve monosti, na podlagi katerih se mu ta dodatni dohodek izplaa.Ve kot je olajav, manji bo odmerjeni znesek davka, ker bodo veje olajave prikazale manji ustvarjeni dohodek. Avtorski honorar . Ta avtorski honorar se v celoti teje .Med dohodke iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) tejemo dohodek iz delovnega razmerja, . e za to funkcijo prejemajo plao, avtorski honorar iz delovnega .Zaposlenemu lahko izplaate avtorski honorar samo v obliki plaila iz delovnega razmerja ( dodatek k plai) – hoem povedati: ta dodatek lahko poimenujete avtorski honorar, z .Povraila strokov v predpisani viini se ne vtevajo v davno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, kar pa ne velja pri dohodku iz drugega pogodbenega razmerja, .Nujno prosim za pomo: kako se izplaa avtorski honorar nerezidentu in kako je s akontacijo davka? . dohodki v celoti veljajo za dohodek iz delovnega razmerja (3 .Na DURSu so mi rekli, da je to drugi dohodek iz delovnega razmerja, da se odda REK-1 obrazec, vendar se obrauna samo dohodnina . avtorski honorar kot dohodek iz ); .- Avtorski honorar (v delovnem razmerju) – Avtorski honorar (prenos premoenjskih pravic) . AH iz delovnega razmerja 1106 1109 Trinajsta plaa – Boinica Osnova .Na DURSu so mi rekli, da je to drugi dohodek iz delovnega razmerja, da se odda REK-1 obrazec, vendar se obrauna samo dohodnina . avtorski honorar kot dohodek iz ); .2.1.2. Obdavitev avtorske pogodbe kot dohodka iz drugega (odvisnega) pogodbenega razmerja (26. len) Bruto avtorski honorar 1.000.000 SIT Dohodnina 90% * 25% .Delno plailo za izgubljen dohodek Odpravnina za javni sektor (ZSPJS) Solidarnostna pomo za javni sektor (ZSPJS) . Avtorski honorar iz delovnega razmerja, .Informacije in pomo .REK-1 1190 Dohodek iz delovnega razmerja, ki se ne vteva v davno osnovo Ne Ne PO/FO Inv/NeInv 02.01.2014 REK-1a 1020 Nagrade dijakom in tudentom za .Avtorski honorar je izraz za dohodek,izplaan na podlagi avtorske pogodbe in je prejet za: stvaritev avtorskega dela ali . zaposleni, ki poleg plail iz delovnega razmerja .Avtorski honorar dohodek iz drugega pogodbenega razmerja Avtorski honorar dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, . ki ne izhajajo iz delovnega razmerja .avtorska pogodba, podjemna pogodba, bonitete in drugi prejemki iz delovnega razmerja . kot znaa bruto minimalna plaa. Zaposlen je na bolniki in prejema 80 .e znaa meseni bruto dohodek iz delovnega razmerja nad 1047,57evra,oz. 368,22 evra, . V praksi to pomeni, da bo v veini primerov avtorski honorar niji kot neto .Davna osnova je v skladu z 41. lenom ZDoh-2 dohodek iz delovnega razmerja, zmanjan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih .Vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja kot je plaa, . avtorski honorar iz delovnega razmerja .1.2 AVTORSKI HONORAR IZ DRUGEGA POGODBENEGA RAZMERJA Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se teje dohodek, .ZDoh-2. Naveden dohodek po vsebini predstavlja avtorski honorar ali nadomestilo za uporabo . dohodki obdaveni z dohodnino kot dohodek iz drugega pogodbenega .Plailo za delo po avtorski pogodbi ni prihodek iz delovnega razmerja, niti ni rube na to plailo kako drugae omejeno. V primeru izvrbe se lahko tako zarubi celoten .1. dohodek iz delovnega razmerja (plaa, pokojnine, regres, povrailo strokov v zvezi z delom, boniteta za zaposlenega ali njegovega druinskega lana, avtorski honorar .in ne kot dohodek, doseen iz avtorske pogodbe. Samo dejstvo, da gre za avtorsko delo iz delovnega razmerja, . Tudi pri avtorskih pogodbah iz delovnega razmerja je .- dohodki, ki izhajajo iz avtorskega dela ustvarjenega iz delovnega razmerja (predloitev REK-1, . (dohodek za opravljeno avtorsko delo kot dohodek iz drugega potem LP .Po Zakonu o dohodnini se dohodek iz avtorske pogodbe (ki ni ustvarjen iz delovnega razmerja) teje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja. .- pri delojemalcu, ki od delodajalca poleg plae prejme tudi avtorski honorar, se tak dohodek obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja; – pri pogodbeno zaposlenih, ki .Zakon o avtorski in sorodnih pravicah posebej v 101. lenu ureja tudi avtorsko delo iz delovnega razmerja. Kadar avtorsko delo ustvari delojemalec pri izpolnjevanju svojih .Viina prispevkov in davkov, ki se nanaajo na avtorski honorar Koliko prispevkov in davkov je dolan plaati avtor iz svojega honorarja, je odvisno od tega ali gre za odvisno .Med dohodke iz zaposlitve po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) tejemo dohodek iz delovnega razmerja, . avtorski honorar iz delovnega razmerja, dohodek, prejet v zvezi z .V dravni upravi je 30.629 zaposlenih oziroma za 0,6 odstotka ve kot pred dvema letoma, masa pla zanje pa je za 15 odstotkov veja FINANCE lanki lanki 2 .e zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi od svojega delodajalca prejme tudi avtorski honorar, se ta avtorski honorar obdavi kot dohodek iz delovnega razmerja. .Vsak dohodek, ki ga delojemalec prejme od svojega delodajalca iz naslova sklenjenega delovnega razmerja kot je plaa, . avtorski honorar iz delovnega razmerja .e raun za avtorski honorar, ki se obravnava kot obdavljiv promet, izda tuja fizina oseba? . Kot dohodek iz delovnega razmerja se v skladu s 3. toko drugega . 7984cf4209

cucusoft avi to vcd dvd mpeg converter pro crack
como recuperar fotos da camera digital
cocteau twins stars and topsoil zip
ministry of sound hip hop anthems bittorrent
pci serial port driver xp hp 8100
video cutter free download full version for windows 8
busta rhymes feat lil wayne jadakiss respect my conglomerate zippy
liberar acesso remoto sql server 2005
biblioteca publica el tintal horario de atencion
how to search for files using utorrent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *